Tratat de Psihologie Medicala Text | PDF

Pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire

UD UG ung. Cristea;cap 6. Excitantele SNC corticale, numite şi psihostimulante, se încadrează în sens larg în clasa psihoanaleptice, alături de antidepresive. Clasificarea psihotropelor: Funcţie de pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire psihoieptice tranchilizante, neuroleptice ; psihoanaleptice antidepresive ; psihodisleptice psihotomimetice, ca de ex.

Psihodislepticele nu sunt medicamente ele produc experimental psihoze. Antagonişti g antidoturi, I: intoxicaţia acută cu morfinomimetice. Farmacologia SNC 23 2. Definiţie Anestezie - etimologie: grec. Anestezicele generale sunt inhibitoare SNC nespecifice, care, la dozele terapeutice, produc: - deprimarea descendenta progresivă a segmentelor SNC, în ordinea inversă apariţiei filogenetice scoarţa emisferelor cerebrale, centrii subcorticali, măduva spinării- cu suprimarea progresivă a următoarelor funcţii ale SNC sensibilitate, cunoştinţă, motilitate voluntară şi reflexăpentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire şi reversibilă în ordine inversă.

La doze toxice şi letale, deprimarea avansează la bulb, cu inhibarea centrilor vitali bulbari respirator şi vasomotor şi moarte prin oprirea respiraţiei. Proprietăţile unui anestezic general ideal sunt: masca minune pentru riduri maniabilitatea; - siguranţa utilizării referitor la proprietăţile fizico - chimice şi la toxicitatea metaboliţilor ; - inducţia anesteziei şi trezirea din anestezie, rapide; - durata anesteziei, în funcţie de intervenţia chirurgicală; - relaxarea musculară; - absenţa interacţiunilor nefaste, cu medicamentele pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire în tehnica anesteziei; - trezirea rapidă şi fără sechele; - absenţa toxicităţii pe termen lung.

Deoarece nu există un anestezic general ideal, se asociază adjuvanţi ai anestezicelor, în cadrul tehnicilor de anestezie punctul 2. Clasificare în funcţie de calea de administrare, proprietăţi fizico-chimice şi structură chimică: a Anestezice generale administrate prin inhalaţie: Gazoase: protoxid de azot; pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire hidrocarbură ciclică ; Lichide volatile: eteri eter dietilic ; hidrocarburi halogenate halotan eteri halogenaţi enfluran, isofluran, desfluran, metoxifluran, sevofluran ; b Anestezice generale administrate i.

Medicaţie adjuvantă anestezicelor generale: - Medicaţie preanestezică: anticolinergice previn hipersecreţia salivară şi bronşică, anta- gonizează efectele nedorite cardiovasculare ale anestezicelorantiemetice previn greaţa şi voma postchirurgicalăbarbiturice inducţia rapidă a anestezieibenzodiazepine profilaxia anxietăţiiopioide reduc sensibilitatea dureroasă şi potenţează acţiunea analgezică a anestezicului general ; - Miorelaxante sau curarizante relaxarea muşchilor striaţi pe parcursul actului chirurgical, în cazul în care anestezicul utilizat nu induce o miorelaxare suficientă.

Farmacodinamie 2. Mecanism de acţiune Segmentele SNC importante pentru acţiunea anestezică generală sunt: cortexul cerebral şi sistemul reticulat ascendent activator. S-a demonstrat că cele mai sensibile regiuni sunt: nucleii talamici de releu senzorial şi regiunile corticale de proiecţie a acestora Angel A. Anestezicele generale acţionează Ia nivelul membranei celulare, interacţionând cu lipidele şi proteinele membranare teoriile anesteziei generale.

Mecanismul comun este mecanismul electrofiziologic: hiperpolarizare cu inhibiţie neuronală. Mecanismele, la nivel celular - molecular, pot fi: - creşterea influxului membranar de ion CI", prin favorizarea deschiderii canalelor de clor, consecinţă a activării transmisiei inhibitoare GABA, prin stimularea unor situsuri specifice de pe complexul receptor activat de GABA; ex. Teoria lipidică Teoria lipidică evidenţiază directa corelaţie între potenţa anestezică şi solubilitatea în lipide a compuşilor organici anestezici, foarte diverşi ca structură chimică corelaţia Overton - Meyer; cit.

Rang H. Solubilitatea în lipide este măsurată în coeficientul de partiţie lipide - apă sau lipide - gaz, coeficient ce reflectă repartiţia în lipidele membranare, în relaţie direct proporţională. Teoria proteică Teoria proteică subliniază faptul că anestezicele generale pot interacţiona nu numai cu lipidele membranare ci şi cu domeniile hidrofobe ale proteinele membranare funcţionale, de la nivelul canalelor ionice membranare modulate de receptori Franks N.

S-a demonstrat inhibiţia receptorilor excitatori pentru glutamat, acetilcolină, serotonină, precum şi stimularea receptorilor inhibitori pentru GABA şi glicină Mihic S. Farmacologia SNC 25 2. Fazele anesteziei generale narcozei I. Perioada de inducţie 1. Faza de analgezie - inhibiţia centrilor corticali de integrare ai durerii, din mostre gratuite canadiene anti-îmbătrânire somestezică, lobul parietal; suprimarea perceperii durerii; durează din momentul administrării, până la dispariţia cunoştinţei.

Faza de excitaţie - Cofetar elvețian anti-îmbătrânire a inhibiţiei centrilor corticali şi eliberarea de sub control a pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire motori subcorticali; - se manifestă cu: midriază, mişcări automate şi intense ale globilor oculari, miotonie; tahicardie, HTA, respiraţie neregulată ritm şi amplitudine ; - durează din momentul pierderii cunoştinţei, până la instalarea respiraţiei regulate automate şi abolirea reflexelor palpebrale; - este o fază nedoritâ, neplăcută pentru pacient şi medic şi în care se produc majoritatea accidentelor şi deceselor prin anestezie generală.

Perioada de anestezie generali propriu-zisă II. Faza de somn superficial deprimarea cuprinde centrii subcorticali şi se extinde spre măduva spinării; - durează de la abolirea reflexelor palpebrale, până la încetarea mişcării automate de rotire a globilor oculari.

pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire

Faza de somn profund deprimarea cuprinde măduva spinării, - cu abolirea unor reflexe comeean, cutanat şi diminuarea altora reflexul peritoneal ; globii oculari ficşi, midriază uşoară; TA şi puls relativ normale; respiraţia regulată, dar de amplitudine mai scăzută; miorelaxare de intensitate variabilă, funcţie de substanţă.

Faza de alarmă pretoxicâ - diminuarea progresivă a respiraţiei toracice, cu menţinerea mişcărilor respiratorii abdominale; reflexe absente; pulsul accelerat; midriază; miorelaxare intensă.

Perioada toxică Are o singură fază de supradozare : - paralizie bulbară, cu inhibiţia centrilor vitali bulbari respirator şi vasomotor ; cu oprirea respiraţiei, hTA şi colaps; - toate reflexele abolite; puls imperceptibil; midriază intensă; pielea palidă, rece şi umedă; relaxarea sfincterelor, cu golirea vezicii urinare şi rectului; automatismul inimii păstrat câteva minute după oprirea respiraţiei; după oprirea respiraţiei, la 1 - 5 minute, survine moartea.

Cristea, Nicoleta Aurelia - Tratat De Farmacologie

Fazele narcozei diferă ca durată şi viteză de succesiune, funcţie de următorii factori: - anestezicul general de exemplu, la eter, fazele sunt bine delimitate; la protoxidul de azot, faza de excitaţie este marcată de acces de râs ; calea de administrare; pacient, cu excitabilitatea particulară; tehnica de anestezie preanestezie, anestezie potenţată. Farmacoterapie Indicaţii: - intervenţii chirurgicale; - endoscopie.

Medicamentele utilizate în preanestezie: - deprimante Pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire hipnotice, tranchilizante ; - analgezice morfinomimetice ; - antivomitive fenotiazine ; - parasimpatolitice atropină, scopolamina. Se asigură astfeţ o anestezie eficientă şi sigură.

pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire

Medicamentele utilizate în "cocktail litic": -curarizante; - neuroleptice fenotiazine clorpromazinaetc. Tehnicile de inducere, de preanestezie sau anestezie potenţată permit ulterior intubarea traheală, pentru administrarea anestezicelor generale pe cale inlialatorie, în circuit inclus sau semiînchis, în scopul menţinerii anesteziei generale. Farmacologia SNC 27 Constă în asocierea: - analgezic morfinomimetic puternic fentanil- cu un neuroleptic incisiv, cu structură de: butirofenone droperidol ; tioxantene clorprotixen ; azafenotiazine protipendil.

Indicaţia neuroleptanalgeziei: în chirurgia modernă, la toate vârstele. Precauţie: la copii mici, astmatici, cezariană impusă de deprimarea respiratorie indusă de analgezicul morfinomimetic.

Audioslides for the paper about proBNP as a common standard for BNP immunoassays

Poate fi indus de medicamente cu acţiune anticolinergică: - anestezice generale protoxid de azot, ketamina ; - medicamente din preanestezie sau anestezia potenţată atropină, neuroleptice fenotiazine şi difenilbutilpiperidine, tranchilizante ca hidroxizina şi antihistaminice Hi.

Se manifestă prin: - efecte centrale dezorientare, halucinaţii, delir, incoordonare motorie, deprimarea respiraţiei, hipertermie ; - efecte periferice tahiaritmii, scăderea peristaltismului digestiv, retenţie de urină, midriază. Tratament: anticolinesterazice cu difuziune în SNC fizostigmina, 2 mg i. Farmacoterapia ce trebuie întreruptă înainte de anestezie: Anumite grupe farmacodinamice şi medicamente interacţionează cu anestezicele generale şi pot provoca accidente.

Ele «trebuiesc cunoscute şi întrerupte, la un anumit interval de timp, diferit, înainte de anestezie. Astfel: a pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire hipertensivi, reserpina se întrerupe cu 2 - 3 săptămâni înainte; b la diabetici, se pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire antidiabeticul oral; dacă este strict necesar, se înlocuieşte cu insulina; c anticoagulantele orale se înlocuiesc cu heparina mai maniabilă şi care are antidot de urgenţă: protamina ; d în profilaxia cu AB înainte de actul chirurgical, trebuie avut în vedere efectul blocant neuromuscular al unor AB aminoglicozide, polimixina B, colistinace potenţează efectul curarizantelor; dacă este obligatorie asocierea, se reduc dozele de curarizant.

Interacţiuni Sinergism: - anestezicele generale cu deprimantele SNC potenţarea deprimării SNC ; - anestezicele generale cu salureticele potenţarea deprimării SNC, datorită hiponatremiei ; - anestezicele generale cu antihipertensivele tendinţa la hTA; se monitorizează TA ; antibiotice blocante neuromusculare aminozide potenţează pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire miorelaxant al curarizantelor şi al unor anestezice generale eter, halotan ; unele anestezice generale ciclopropan, halotan cu S mim ADR creşterea excitabilităţii loțiune anti-îmbătrânire, cu fibrilaţie ventriculară fatală ; anestezice generale asociate cu AB profilactic şi cu stresul chirurgical potenţarea acţiunii imunodepresive.

Baze farmacologice Propr.

Tratat de Psihologie Medicala Text

Unele sunt explozibile ciclopropan, eterul etilic şi din acest considerent asociat şi cu dezavantaje farmacologice, nu se mai utilizează. Solubilitatea ridicată în lipide este o caracteristică comună pentru toate anestezicele inhalatorii, permiţând o difuziune ridicată prin bariera hematoencefalică, cu o distribuire rapidă în creier.

La extreme se situează: halotanul, cu lipofilia detaşat cea mai înaltă şi respectiv protoxidul de azot, cu cea mai mică.

  1. Obţinut din rădăcina speciilor Cephaelis Ipecacuanha sau C.
  2. Solutii pentru riduri

Farmacocinetică Calea de administrare este cea inhalatorie. Absorbţia şi eliminarea au loc la nivelul epiteliului alveolar, ce realizează o foarte mare suprafaţă schimb. Distribuirea este bifazică: distribuire în creier într-o primă fază şi redistribuire în celelalte ţesuturi în a doua fază. Biotransformarea este o etapă de importanţă mică pentru epurarea anestezicelor inhalatorii şi pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire pentru revenirea din anestezie, dar contribuie Ia toxicitatea anestezicelor generale, prin metaboliţii toxici formaţi punctul 2.

Biotransformarea conduce la două tipuri de metaboliţi, toxici: - Toxici hepatici: compuşi organici ce pot forma legături covalente cu proteine membranare hepatice de ex. Cinetica anestezicelor generale inhalatorii vitezele de absorbţie, distribuire şi eliminare determină vitezele de inducţie a anesteziei şi de revenire din anestezie şi terapie celulară anti-îmbătrânire de următorii factori: - presiunea parţială sau concentraţia relativă în aerul inspirat;, - proprietăţile anestezicului: solubilitatea în sânge şi solubilitatea în lipide; - factori fiziologici: ventilaţia pulmonară, fluxul sanguin pulmonar, debitul sanguin Ia nivelul ţesuturilor.

Starea pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire echilibru se realizează când presiunea parţială a anestezicului în fiecare compartiment al organismului atinge presiunea parţială a anestezicului în amestecul inhalat. Coeficientul de partiţie sânge - gaz este raportul între concentraţia anestezicului în sânge şi concentraţia souvorov elvețiană anti-îmbătrânire amestecul gazos, la starea de echilibru şi pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire direct de solubilitatea anestezicului în sânge.

Acest coeficient este determinant atât pentru inducţia anesteziei cât şi pentru revenirea din anestezie, ambele fiind cu atât mai rapide cu cât coeficientul de partiţie sânge - gaz este mai mic, respectiv solubilitatea în sânge a anestezicului este mai mică.

Toxicologia Militara | PDF

Astfel se explică inducţia şi revenirea din anestezie mai rapide pentru protoxidul de azot, comparativ cu halotanul care este mult mai solubil în sânge. Coeficientul de partiţie ulei - gaz exprimă solubilitatea anestezicului în lipide şi influenţează cinetica distribuţiei în organism, inducţia şi revenirea din anestezie.

Farmacologia SNC 29 Creierul are o perfuzie sanguină înaltă iar, datorită lipofiliei ridicate, permeabilitatea prin bariera hemato - encefalică este ridicată pentru anestezicele generale.

De aceea, concentraţia anestezicului în creier atinge rapid concentraţia din sângele arterial.

pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire

Ţesutul adipos este slab perfuzat şi din acest motiv, cu toată lipofilia înaltă a anestezicelor, distribuirea în ţesutul adipos este târzie şi nu permite realizarea echilibrului cu sângele arterial, pe parcursul duratei obişnuite a anesteziei.

Osolubilitate ridicată în lipide, exprimată printr-un coeficient înalt de partiţie ulei - gaz, este corelată cu o revenire totală întârziată din anestezie. Astfel, halotanul, care are o solubilitate ridicată în lipide, se acumulează treptat în ţesusutul adipos şi poate produce o stare de mahmureală, după utilizarea pentru o operaţie de lungă durată.

Corelaţia coeficienţilor de partiţie sânge - gaz şi ulei - gaz cu inducţia şi revenirea din anestezie este prezentată în tabelul 1. Farmacodinamie Potenţa anestezicelor generale inhalatorii este măsurată în unităţi MAC.

MAC este exprimată procentual pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire de gaz dintr- un amestec. Potenţa variază invers proporţional cu MAC. Astfel: anestezicele potente, cum este halotanul, pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire MAC mic, comparativ cu un anestezic mai puţin potent, ca protoxidul de azot, care are MAC foarte mare tabelul I. Inducţia şi revenirea din anestezie sunt: rapide, la protoxid de azot, desfluran, sevofluran; medii, la halotan, enfluran, isofluran; lente, la eter.

RA cardiovasculare, produse de anestezicele halogenate, constau în: - deprimare cardiovasculară, cu reducerea debitului cardiac şi hipotensiune arterială, consecinţă a unei acţiuni directe deprimantă miocardică şi a acţiunii de tip anestezic general marcată la halotan ; - disritmii cardiace extrasistole ventriculareprin sensibilizare la adrenalină fenomen obişnuit la halotan.

  • Tratat de Psihologie Medicala Text | PDF
  • Curs de injectare acid hialuronic

In cazul unei hipersecreţii crescute de adrenalină sau la asociere cu simpatomimetice, există riscul de precipitare a fibrilaţiei ventriculare risc major la halotan. Excepţie face protoxidul de azot, la care apare o tendinţă spre hipertensiune arterială, ca o consecinţă a stimulării simpatice de durată scurtă, circa 10 minute.

Toxicologia Militara

Deprimare respiratorie deprimarea reflexelor respiratorii pronunţată, cu creşterea Pco2 arterial, provoacă toate anestezicele inhalatorii halogenate.

Isofluranul antrenează o stimulare iniţială. Toxicitatea hepatică este raportată la halotan risc crescut şi enfluran risc redus. Riscul este crescut la administrări repetate. Responsabili de hepatotoxicitate sunt metaboliţii rezultaţi din biotransformarea oxidativă a halotanului trifluoroetanol, acid trifluoroacetic, radicalul liber clorotrifluoretil format în condiţii de hipoxie. Etiologia pare a fi de natură idiosincrazică, deoarece s-a pus în evidenţă o particularitate genetică a membranelor hepatocitare, care le face sensibile la metaboliţii halotanului, cu precădere în condiţii de hipoxie.

Hipertermia malignă poate fi provocată de către anestezicele halogenate halotan, enfluranla un grup foarte restrâns de indivizi de ex. Hipertermia malignă poate fi provocată şi de blocantele neuromusculare.

  • Cristea, Nicoleta Aurelia - Tratat De Farmacologie [ongdzz0l0]
  • O cremă ieftină pentru ridurile de sub ochi

Curarizantul suxametoniu favorizează fenomenul. Etiologia pare a fi de natură idiosincrazică, fiind transmisă ereditar şi datorată unei mutaţii în gena cunoscută ca receptorul ryanodincare codifică canalele de calciu ce controlează eliberarea ionului calciu din reticulul sarcoplasmic.

Tratamentul se face cu miorelaxantul dantrolen ce blochează aceste canale de calciupe măsură ce halotanul este retras. Toxicitatea renală, la nivelul tubilor renali, este provocată de metaboliţii fluorură, rezultaţi prin biotransformarea anestezicelor fluorurate, ca halotan şi metoxifluran. Manifestarea clinică constă în pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire de concentrare a urinei, cu poliurie, deshidratare, hipematriemie, hipercrea- tininemie şi creşterea ureei în sânge.

Apare la doze mari pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire utilizare prelungită. Factorii favorizanţi sunt: insuficienţa renală, vârsta înaintată, asocierea cu medicamente nefrotoxice antibiotice aminoglicozide etc. Toxicitatea renală crescută a restrâns utilizarea metoxifluranului la intervenţiile obstetricale. Farmacologia SNC 31 2. Farmacoterapie, farmacografie Anestezicele inhalatorii utilizate în prezent sunt: protoxid de azot, halotan, isofluran, enfluran, desfluran, sevofluran.

Nu se mai utilizează: ciclopropanul explozibil, potenţai mare aritmogen prin sensibilizarea catecolaminergică a pentapeptide de encefalină anti-îmbătrânire exploziv, foarte iritant, complicaţii respiratorii şi greaţă postoperatorie şi metoxifluranul toxicitate crescută renală.

Protoxidul de azot are potentă mică şi de aceea este utilizat în combinaţie cu alte anestezice de inhalatie. De elecţie: - în pediatrie: halotanul deoarece nu prezintă hepatotoxicitate la copil şi are miros plăcut ; - la astmatici: halotanul deoarece relaxează muşchii netezi bronşici. Administrarea anestezicelor, în amestec cu oxigenul, se face inhalator, pe mască deschisă sau prin tehnici semiînchise sau închise.