Francais Roumain | PDF

Rayonnement solaire suisse anti aging

rayonnement solaire suisse anti aging fond de ten anti-imbatranire 2021 chevy

Victoria Hîrjåu, Prof. Lupuleasa, Conf.

L'intellectuelle. In honorem Elena PRUS - ICFI - Ulim

Teodora Balaci, Şef Lucr. Emma Budura, Şef Lucr.

Piège Solaire Hyperthermique du Rayonnement Solaire Direct (PHRSD)

Rådulescu, Şef Lucr. În acest scop au fost formulate două puri de preparate sub formă de gel şi cremă în care am inclus un agent chimic cu rol de filtru solar oc l metoxi cinamatrespec v un ulei vegetal fix cu acţiune emolientă, de ca felare a pielii şi eventual de potenţare a absorbţiei în ultraviolet apropiat UVB a filtrului solar uleiul de gălbenele sau uleiul de susan. Preparatele obţinute au fost evaluate sub aspect organolep c şi farmacotehnic, rezultatele obţinute confirmând calitatea adecvată fizico-chimică şi tehnologică a formulărilor experimentale.

rayonnement solaire suisse anti aging reteta de masca anti-imbatranire de casa

Rezultatele evaluării capacităţii de fotoprotecţie a preparatelor vor fi prezentate în nota II. Din această cauză, în ultimul timp au apărut produse cosmetice rujuri, creme pentru îngrijirea tenului, loţiuni pentru îngrijirea corpului, creme pentru îngrijirea mâinilor, şampoane pentru păr etc. Preparatele care conţin agenţi fotoprotectori rayonnement solaire suisse anti aging indicate pentru: rayonnement solaire suisse anti aging în cadrul expunerii la soare în zone cu radiaţii solare foarte puternice plaja, munţi foarte înalţi, gheţari, zona tropicală ; prevenirea dermatozelor fotosensibile lucite polimorfe, lucite estivale benigne, herpes fotoindus, lupus eritematos etc.

Traian Vuia, Nr. Pentru ca o substanţă să funcţioneze ca un bun filtru antisolar, este necesar să fie îndeplinite o serie de condiţii: să aibă capacitatea de a absorbi toate radiaţiile nocive înainte ca acestea să atingă pielea pro prietatea de protecţie antisolară trebuie să corespundă valorii SPF dorite; să fie prezent în forma sa activă; să nu conţină impurităţi care i-ar putea afecta proprietăţile deplasarea domeniului de absorbţie sau diminuarea efectului filtrant ; să posede o bună stabilitate fotochimică şi o bună rezistenţă la căldură şi la acţiunea apei water proof ; să aibă o inocuitate totală, demonstrată prin folosirea repetată pe suprafaţa corpului, de subiecţi de toate vârstele; să prezinte substantivitate, adică să fie capabil să se fixeze în straturile superficiale ale epider mei pentru a-şi putea exercita activitatea în cele mai bune rayonnement solaire suisse anti aging.

Această ultimă proprietate asigură protecţia de lungă durată, fără a fi necesară reînnoirea frecventă a aplicării preparatului. Am optat pentru un filtru solar din clasa cinamaţilor, şi anume octil-metoxi-cinamat 4-metoxicinamat de 2 etil-hexil. Absoarbe în spectrul UVB la lungimile de undă nm.

Alixandria - le premier roman roumain d'Alexandre le Grand

Este preferat, în special datorită ca racterului lipofil, ceea ce îl ce produse anti-imbatranire recomandabil pen tru includerea în preparatele rezistente la acţiunea apei water proof.

Formulările sunt redate în tabelele următoare: Tabelul I. Determinarea capacităţii de etalare metoda extensiometrică Ojeda şi Arbussa fotoprotector Figura 1. Schema generală de preparare a gelurilor fotoprotectoare formulele A şi B Determinarea vâscozităţii S-a efectuat cu ajutorul reometrului RC 1 Rheotec, Germaniaprin determinarea tensiunii de forfecare. Controlul ph-ului Schimbare structural suisse anti aging VII.

Controlul capacităţii de întindere Rezultatele sunt redate în figurile următoare: Figura 6.

rayonnement solaire suisse anti aging ulei de tamanu anti-imbatranire

Cu cât suprafeţele sunt mai mari, cu atât preparatele au o mai bună capacitate de etalare. Din analiza rezultatelor se constată că gelurile prezintă o capacitate de întindere mai mică comparativ cu cremele, fapt ce concordă cu consistenţa ini ţială a acestora.

rayonnement solaire suisse anti aging masca de fata cu cafea si ou

Controlul vâscozităţii Determinările reologice s-au efectuat în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în specificaţia tehnică a aparatului.

Viteza de forfecare a fost crescută progresiv 10 trepte de vitezăfolosind sonda CC S-a măsurat şi înregistrat variaţia vâscozităţii, respectiv a tensiunii de forfecare odată cu creşterea vitezei de forfecare. Pentru a verifica consistenţa datelor obţinute experimental, s-a aplicat modelul Ostwald, bazat pe ecuaţia descrisă în tabelul redat mai jos.

Francais Roumain

Rezultatele obţinute sunt redate în figurile şi tabelele următoare. Analizând reogramele obţinute, se constată că ge lurile martor prezintă valori mai mari ale vâscozităţii, comparativ cu probele. Vâscozităţile mai mici ale probelor pot fi atribuite prezenţei octil meto xi cinamatului care se prezintă ca un lichid în formularea probelor. Figura 7. Variaţia vâscozităţii gelurilor probelor și martorilor în funcţie de viteza de forfecare Figura 8.

FORMULAREA ŞI EVALUAREA UNOR PREPARATE FOTOPROTECTOARE CONºINÂND UN AGENT FILTRU (NOTA I)

Variaţia vâscozităţii cremelor probelor şi martorilor în funcţie de viteza de forfecare 6 Tabelul VIII. Se remarcă faptul că vâscozitatea preparatelor experimentale scade pe măsura creşterii vitezei de forfecare curgere pseudoplastică. De asemenea, se constată o bună fitare a datelor, coeficientul de corelaţie având valori apropiate de 1.

rayonnement solaire suisse anti aging Formula medicilor ser anti-îmbătrânire recenzii

Tabelul IX. Şi în cazul acestor formulări s-au obţinut valori ale coeficientului de corelaţie apropiate de unitate. În formulare s-au urmărit: influenţa concentraţiei OMC asupra capacităţii fotoprotectoare a preparatelor; îmbunătăţirea capacităţii fotoprotectoare a preparatelor prin asocierea la OMC a unor extracte vegetale ulei de gălbenele, cu efect calmant, sau ulei de susan, cu rol de agent fotoprotector natural; obţinerea unor formulări care să prezinte ca- racteristici fizico-chimice de calitate adecvate.

Controlul calităţii formulelor experimentale a evidenţiat următoarele: S-au obţinut preparate cu un aspect cosmetic acceptabil elegant şi caracteristici fizico-chimice şi farmacotehnice adecvate ph, vâscozitate.

rayonnement solaire suisse anti aging tratament de casă pentru sub ochi

Brewster B. Filtres solaires: la réglementation européene est attendue, Cosmetologie, Nr. Merică Ecaterina Tehnologia produselor cosmetice, vol.