Înțelesul "aspirin" în dicționarul Engleză

Aneu anti aging review

Ghid de diagnostic şi tratament pentru bolile cerebro-vasculare Nu în ultimul rând doresc să mulţumesc co- În egală măsură, SNR îşi exprimă recunoştinţa faţă legilor mei din Clinica de Neurologie a Spitalului de cei care au redactat aceste ghiduri, care, cu Universitar de Urgenţă Bucureşti, care au depus un profesionalism şi responsabilitate, au investit timpul efort enorm şi de mare responsabilitate în tradu- lor preţios în această activitate utilă tuturor ne- cerea riguroasă a textelor ghidurilor originale din urologilor din ţară.

Cristina Tiu, Dr. Florina volumul de faţă conţine acele ghiduri redactate de Antochi, Dr. Adina Roceanu, Dr. Doina Marinescu grupuri de lucru ale Societăţii care au fost supuse precum şi medicilor rezidenţi Dr. Elena Teracoasa, dezbaterii publice ale acesteia cu prilejul Adunării Dr.

Atena Mergeani, Dr. Floriana Boghez şi Dr. Dan Generale menţionate, după care au fost aprobate Popescu. De asemenea, aduc mulţumirile mele Dr. În facilitarea procesului de obţinere a drep- torul Oficial nr. Proiectul textului acestui ghid a fost redactat de 1. Primul ghid este aneu anti aging review în limba română a un colectiv alcătuit din Prof. Viorica Mihailovici, Dr. Valentin tranzitoriu şi AVC ischemic. Bohotin, Dr. Bogdan Ignat, Dr.

Aurora Constantinescu, Dr. Doru Baltag; România a primit dreptul de traducere de la autori textul final a rezultat în urma dezbaterilor în Adu- ESO şi copyright-ul de la Editura Karger v. Traducerea a fost realizată de către România din data de 15 maia proiectului Conf. Florina Antochi şi Dr. Mihai propus.

Forma finală a textului a fost adoptată cu Vasile. Toţi aceşti experţi externi au asociat 2. Al doilea ghid se referă la AVC hemoragice şi are acordului lor şi câte o declaraţie prin care arată că două părţi: nu au nici un fel de interese personale particulare A. Mircea Cinteză — medic primar de un colectiv alcătuit din Prof. Ana Câmpeanu şi cardiolog şi medic primar de medicină Prof. Delia Cinteză — medic primar unanimitate de voturi de către Adunarea Evaluarea cremelor de față după 40 medicină de recuperare.

Ovidiu Băjenaru American Heart Association. Traducerea a fost efec- Preşedinte al Societăţii de Neurologie din tuată de către Dr. Florina Antochi şi Prof. Mihaela România Simu. Prima actuali- HIC — hemoragie intracerebrală zare a recomandărilor a fost publicată în [2]. Membrii Endarterectomy Trial Comitetului de Redactare au fost împărţiţi în 6 NG — nazogastric grupuri pentru subiecte diferite. În plus, un formular detaliat de Disorders and Stroke declarare a conflictelor de interese se află în dosarul NNH — numărul de pacienţi de tratat pentru a editorului revistei şi este ataşat versiunii electronice provoca un efect advers numbers needed to a acestui articol.

Totuşi, datorită numărului mare de harm autori, declaraţiile detaliate nu se regăsesc în arti- NNT — numărul de pacienţi necesari a fi trataţi colul tipărit. Dacă recomandările diferă pentru PUK — pro-urokinază cele două afecţiuni, se va menţiona în mod explicit; QTc — interval QT corectat pentru frecvenţa aneu anti aging review nu, recomandările sunt valabile pentru ambele cardiacă afecţiuni.

Există sau sunt în pregătire ghiduri sepa- RR — risc relativ rate pentru hemoragia intracerebrală [3] şi hemo- rtPA — activator tisular al plasminogenului ragia subarahnoidiană. De aceea, evitarea întârzierilor trebuie să line care se găseşte pe website-ul ESO www. Cititorul este sfătuit să utilizeze versiunea on- Aceasta are multiple implicaţii în ceea aneu anti aging review priveşte line în luarea deciziilor importante.

Accidentul vascular cerebral AVC reprezintă Întârzierile în timpul managementului acut al aneu anti aging review dintre cauzele principale de morbiditate şi AVC au fost identificate la diferite niveluri [20]: mortalitate pe plan mondial [4]. AVC reprezintă cea mai importantă efectuarea imagisticii cerebrale şi a îngrijirii cauză de morbiditate şi dizabilitate pe termen lung în ineficiente din spital.

Europa, iar modificările demografice au dus la o creş- O mare parte din timp se pierde în afara spi- tere atât a incidenţei cât şi a prevalenţei acesteia. Studiile Mai multe ghiduri şi recomandări cu privire la au identificat factori demografici, sociali, culturali, managementul AVC sau de management al unor comportamentali şi clinici asociaţi cu o întârziere, aspecte specifice ale AVC-ului au fost publicate în prin prelungirea timpului prespitalicesc, factori care ultimul deceniu [2,].

manual anti-imbatranire editia a 4-a cum să scapi de pagina de pornire igoogle

Mai recent, declaraţia re- vor trebui să reprezinte ţinte ale campaniilor edu- vizuită de la Helsingborg s-a focalizat asupra stan- aţionale [23, 24]. În viitor, o armonizare globală a matologiei până la apelarea serviciilor medicale re- ghidurilor de AVC va fi în atenţia Organizaţiei Mon- prezintă partea predominantă a întârzierii de cauză diale de AVC, sprijinită de ESO şi de alte societăţi prespitalicească [].

Principalele motive pentru regionale şi naţionale de AVC. Utilizarea trombolizei a crescut după desfăşurarea Astfel, iniţiativele de informare şi educare trebuie programului educaţional în grupul intervenţional al sa fie direcţionate atât asupra pacienţilor cu risc studiului Temple, dar numai pentru următoarele 6 luni crescut de AVC, dar şi asupra persoanelor din jurul după finalizarea programului [51].

ridurile de sub ochi la 30 de ani cum se elimina uniformizează relieful pielii feței recenzii

Acest aspect su- acestora. Cunoaşterea Programele educaţionale trebuie să vizeze atât semnelor de alarmă pentru AVC variază foarte mult, paramedicii, cât şi personalul din departamentul de în funcţie de simptomatologie şi depinde şi de urgenţă, astfel încât să îmbunătăţească identificarea modul de formulare a întrebărilor adică deschise şi să grăbească transferul către spital [53].

Progra- sau cu variante multiple [31, 32]. În multe Programele de educaţie privind noţiunile de aneu anti aging review primul contact cu aceste servicii medicale de bază în AV destinate studenţilor la medicină din urgenţă se face printr-un membru al familiei sau primul an de facultate au fost asociate cu un grad prin medicul de familie.

În unele studii, între 45 şi crescut de reţinere a cunoştinţelor [55]. Cu scopul de a com- AVC. Există diferenţe importante între cunoştinţele pensa această heterogenitate şi de a creşte numărul teoretice privind AVC-ul şi reacţia acută în caz de de specialişti în îngrijirea AVC, unele ţări precum AVC. Unele studii au arătat că pacienţii cu o bună Marea Britanie şi Franţa au dezvoltat şi implementat cunoaştere a simptomelor de AVC nu ajung mai o curiculă naţională.

Alte ţări au optat doar pentru devreme la spital. Studiile intervenţionale au măsurat efectul Recomandări: educaţiei în recunoaşterea simptomelor de AVC. Doar fie transportaţi fără întârziere la cel mai unul dintre proiecte a inclus şi un grup de control apropiat centru medical cu unitate de ur- TLL Temple Foundation Stroke Project [50, 51].

Aceste reţele trebuie să fie cunoscute atât cu unitate de urgenţe neurovasculare care de populaţie, cât şi de sistemele de transport medical să poată oferi o evaluare expertă aneu anti aging review un şi de specialiştii din domeniul sanitar [61, 62].

Dispeceratul trebuie să infor- infarctul de miocard sau traumatismele [56]. În meze unitatea medicală şi să descrie statusul clinic practică aneu anti aging review cunoaşte că majoritatea pacienţilor cu al pacientului. Membrii familiei sau cunoscuţii paci- AVC ischemic nu primesc tratament cu activator entului care pot să descrie debutul simptomatologiei recombinat de plasminogen tisular rtPA deoarece sau antecedentele medicale ale pacientului trebuie nu ajung în timp util la spital [22, 36,57,58].

Îngrijirea în urgenţă a pacienţilor cu AVC acut depinde de să însoţească pacientul. Tipurile de intervenţii au inclus diagnosticul corect şi tratamentul adecvat la programe educaţionale şi programe de deprinderi spitalul primitor practice, transfer aerian, telemedicină şi reorgani- Atunci când pacientul are nişte simptome ce su- zarea protocoalelor pre şi intraspitaliceşti pentru gerează AVC, pacientul sau aneu anti aging review acestuia trebuie pacienţii cu AVC acut.

Nici un studiu nu a comparat modul de din totalul timpului pierdut de la debutul simpto- transport aerian sau terestru pentru pacienţii cu matologiei până la efectuarea examenului CT [22]. AVC acut. Aceste protocoale pot să care asistă personalul medical aflat la distanţă este reducă timpul petrecut de pacient de la prezentare o metodă fezabilă, validă şi justificată de facilitarea până la departamentul medical şi la imagistică efectuării trombolizei pentru pacienţii aflaţi la [88,89], cât şi până la efectuarea trombolizei, şi distanţă sau în spitale rurale, atunci când transportul atunci când e cazul, timpul scurs până la efectuarea prompt terestru sau aerian nu este posibil.

Calitatea angiografiei. Îngrijirea accidentului vascular acut trebuie să tratamentului, frecvenţa complicaţiilor şi prognos- integreze şi serviciile medicale de urgenţă, per- ticul pe termen scurt şi lung sunt similare pentru sonalul de la camera de gardă şi specialiştii din pacienţii trataţi cu rtPA prin intermediul unei con- unităţile de urgenţe neurovasculare.

Comunicarea sultaţii aneu anti aging review ajutorul telemedicinei la nivelul spitalelor şi colaborarea între personalul din serviciile me- locale cu cei trataţi aneu anti aging review spitale universitare []. Integrarea organizatorică a transferul prioritar al pacientului către acest centru serviciului medical de urgenţă şi a celui din depar- protocole de nagoya suisse anti aging dovedit a fi o metodă eficientă de creştere a tamentul de urgenţă a dus la creşterea utilizării ponderii pacienţilor trombolizaţi şi, de asemenea, de trombolizei [93].

post cu apă anti îmbătrânire ridurile se confruntă cu psihologia

În spitalele în care pacienţii nu scurtare a întârzierii de cauze prespitaliceşti [82, 83]. Studiile observaţionale au arătat că din unitatea de urgenţe neurovasculare cât mai evaluarea urgentă în cadrul unei clinici de AIT şi curând posibil. Informarea periodică a personalului iniţierea imediată a tratamentului reduce riscul de din departamentul de urgenţă şi a personalului din AVC după AIT [85, 86]. Această observaţie subliniază unitatea de urgenţe neurovasculare pe toată durata nevoia unui transfer rapid al pacientului cu AIT în transportului duce la o reducere aneu anti aging review întârzierilor de crema naturala impotriva ridurilor evaluării de specialitate şi iniţierii trata- cauze intraspitaliceşti [82,], la creşterea utili- mentului.

E necesară definirea şi măsurarea unor indica- AVC-ului cu o acurateţe diagnostică crescută este tori de calitate a îngrijirii pentru fiecare instituţie, necesară pentru un triaj rapid [97]; unele afecţiuni indicatori ce au fost de curând elaboraţi pentru care mimează AVC-ul acut, precum migrena şi reţele regionale sau naţionale de îngrijiri.

Un mini- convulsiile pot reprezenta o problemă [98,99]. Deşi doar o mică parte dintre pacienţii cu AVC Un aneu anti aging review sau un specialist în îngrijirea AVC- acut se prezintă într-o stare iminent ameninţătoare ului acut trebuie să fie implicat în îngrijirea paci- de viaţă, mulţi dintre pacienţi au tulburări fiziologice enţilor cu AVC acut şi trebuie să fie disponibili în sau comorbidităţi semnificative.

Semnele şi simpto- departamentul de urgenţă [99].

cum să îndepărtezi pliul sprâncenelor la ce vârstă să scapi de suzetă

Două studii efec- mele care pot prezice eventuale complicaţii ulte- tuate în SUA, care şi-au propus compararea îngriji- rioare, cum sunt infarctul aneu anti aging review masiv, sângerarea rilor acordate de către neurologi şi non-neurologi, sau un AVC recurent, precum şi condiţiile medicale au arătat că neurologii apelează la teste mai multe cum sunt criza hipertensivă, coexistenţa infarctului şi mai costisitoare, dar că ratele de mortalitate intra- aneu anti aging review, pneumonia de aspiraţie, insuficienţa car- spitalicească şi la 90 de zile sunt mai mici, la aneu anti aging review ca şi diacă sau renală, trebuie recunoscute cât mai rapid.

Într-un studiu finlandez, întâr- Simultan trebuie prelevate probe biologice zierile intraspitaliceşti au fost reduse semnificativ pentru analizele de biochimie a sângelui, glicemie, prin mutarea aparatului de cearcane rosii sub ochi compute- rizată lângă departamentul de urgenţă şi prin coagulogramă şi hemoleucogramă şi trebuie mon- implementarea unui sistem de prenotificare [95].

Examinarea clinică Tromboliza trebuie iniţiată în camera de tomografie trebuie completată cu un istoric medical care să sau într-o locaţie aropiată acesteia. În final, arte- includă factorii de risc pentru AVC, boli cardiace, riografia trebuie să fie accesibilă atunci când trata- medicaţie asociată, afecţiuni care predispun la mentul endovascular este indicat.

Un istoric de consum de AVC acut trebuie să fie disponibile. Centrele care droguri sau de contraceptive orale, de infecţii, de utilizează astfel de protocoale au o rată mai aneu anti aging review traumatisme sau de migrenă poate da indicii de utilizare a trombolizei [93]. Implementarea unor importante, mai ales la pacienţii tineri. Administrarea de rtPA să fie trataţi într-o unitate de urgenţe neuro- utilizând consultaţia cu ajutorul telemedicinei este vasculare clasa I, nivel A fezabilă şi sigură [].

Serviciile de sănătate vârstă, subtip de AVC şi severitate a AVC-ului, par să trebuie să stabilească infrastructura necesară ofe- beneficieze de îngrijirea în unitatea de urgenţe ririi acestor intevenţii tuturor pacienţilor care au neurovasculare [61, ]. Aceste rezultate au fost nevoie de ele, singurul motiv pentru a exclude confirmate de studiile observaţionale ample asupra pacienţi din unitatea de urgenţe neurovasculare practicilor de rutină [].

crema ochi cearcane creme antirid 35

Chiar dacă îngrijirile fiind condiţia lor medicală care nu garantează ma- în unitatea de urgenţe neurovasculare sunt mai nagementul activ. Documentele recente de consens costisitoare decât tratamentul într-o secţie de [11,] au stabilit rolul centrelor primare şi multi- neurolgie generală sau de medicină internă, ele disciplinare, de integrare a îngrijii AVC Tabelul 4.

Unii pacienţi cu afecţiuni rare, AVC com- multidisciplinare [61]. Echipa trebuie să fie compusă plicate sau cu afecţiuni multisistemice ar putea din medici, asistente medicale, fizioterapeuţi, spe- cialişti în terapie ocupaţională, logopezi şi asistenţi necesita îngrijiri mai specializate şi resurse care nu sociali [].

Echipa multidisciplinară trebuie să sunt disponibile în centrele primare de urgenţe funcţioneze într-un mod coordonat, să aibă întâlniri neurovasculare. Trebuie puse la dispoziţie pro- AVC sunt definite ca centre care oferă atât servicii grame periodice de educare şi training al perso- de diagnostic şi tratament adecvate pentru majo- nalului.

Imagistica cerebrală diferenţiază AVC-ul în mobilizare precoce, prevenirea compli- ischemic de hemoragiile intracraniene, de afecţi- caţiilor şi tratamentul hipoxiei, reabilitare unile care mimează AVC, identifică tipul de AVC continuă ce implică echipe multidisciplinare ischemic şi uneori şi etiologia AVC; poate uneori să coordonate şi evaluarea aneu anti aging review a nevoilor distingă zonele de ţesut cerebral afectate ireversibil de îngrijiri după externare de cele care s-ar putea recupera, ghidând astfel Atât unităţile primare, cât şi cele multidisciplinare tratamentul de urgenţă şi pe cel ulterior şi ar putea internează pacienţi în acut şi continuă tratamentul ajuta la evaluarea prognosticului.

Imagistica vascu- pentru câteva zile. Unităţile de recuperare a AVC- lară poate să identifice localizarea şi cauza obstruc- ului internează pacienţii după săptămâni de la ţiei arteriale şi identifică pacienţii cu risc crescut de debutul AVC-ului şi continuă tratamentul şi recu- recurenţă a AVC. Majoritatea dovezilor ştiinţifice privind eficienţa Principii generale provin din studiile ce au inclus atât centre multidis- Pacienţii cu AVC trebuie să aneu anti aging review acces prioritar ciplinare de îngrijire, cât şi centre de neuroreabilitare la imagistică cerebrală, deoarece timpul este crucial.

Echipe mobile de îngrijire a AVC-ului, care La pacienţii cu suspiciune de AIT sau AVC, exami- să ofere asistenţă în mai multe secţii probabil că nu narea generală şi neurologică, urmată de imagistica îmbunătăţesc semnificativ prognosticul şi nu pot fi cerebrală diagnostică trebuie să fie efectuată ime- recomandate [].

Aceste echipe au fost organizate aneu anti aging review la sosirea pacientului la spital astfel încât trata- de obicei în spitale în care nu era disponibilă o mentul să fie iniţiat prompt.

Investigarea AIT este la unitate de urgenţe neurovasculare. Trebuie să ofere imagini de Diagnosticul imagistic: încredere şi care să fie fezabile tehnic pentru pa- Recomandări: cienţii cu AVC acut. Pacienţii internaţi mai târziu pot fi candidaţi pentru Investigaţia imagistică a creierului şi a vaselor studiile clinice care testează posibilitatea extinderii cerebrale este crucială în evaluarea pacienţilor cu ferestrei terapeutice pentru tromboliză în AVC sau testează alte strategii de reperfuzie experimentale.

Examenul CT cerebral imediat este mice. Deşi ţesutul ce apare anormal pe secvenţele metoda imagistică cea mai cost-eficientă pentru de difuzie de cele mai multe ori progresează către pacienţii cu AVC acut [], dar nu este o metodă infarctizare el se poate totuşi recupera, ceea ce de- sensibilă pentru hemoragia veche.

Înțelesul "aspirin" în dicționarul Engleză

În general, CT monstrează că secvenţele de difuzie nu arată numai cerebral este mai puţin sensibil în comparaţie cu IRM ţesutul afectat definitiv [, ]. Ţesutul cu o cerebral, dar este la fel de specific pentru detectarea reducere moderată a valorilor coeficientului de modificărilor ischemice precoce [].

Per- IRM este în mod deosebit important la pacienţii fecţionarea în identificarea modificărilor ischemice cu AVC acut cu prezentări mai puţin tipice, varietăţi precoce pe examenul CT cerebral [,] şi de AVC şi etiologii rare sau la pacienţii la care sus- utilizarea sistemelor de scor [] au dus la îmbu- piciunea unei cauze ce mimează AVC este bănuită, nătăţirea detecţiei modificărilor ischemice precoce.

Modificările precoce pe examenul CT cerebral Dacă este suspectată disecţia arterială, IRM în în AVC ischemic includ scăderea atenuării razelor X regiunea gâtului cu secvenţe T1 cu supresie pentru la nivel tisular, edem tisular cu ştergerea spaţiilor li- grăsime este necesar pentru detectarea hemato- chidiene cerebro-spinale şi hiperatenuarea arterială, mului intramural. CT cerebral este înalt spe- pacienţii agitaţi şi pentru cei care vomită şi pot să cific pentru identificarea precoce a leziunilor cere- aspire.

Dacă aneu anti aging review necesar, îngrijirile de urgenţă brale ischemice [,]. Prezenţa semnelor trebuie să fie continuate chiar şi în momentele de precoce de ischemie pe CT nu trebuie să excludă efectuare a examenului imagistic, mai ales în cazul pacieţii de la efectuarea trombolizei în primele 3 pacienţilor cu AVC sever şi care devin hipoxici în ore de la debutul AVC, chiar dacă pacienţii cu o le- poziţia clinostatică din timpul examinării imagistice ziune hipodensă ischemică ce depăşeşte mai mult [].

Transféré par

Riscul de aspiraţie este crescut la cea mai de o treime din teritoriul arterei cerebrale aneu anti aging review mare parte a pacienţilor care nu îşi pot proteja căile ACM beneficiază mai puţin de cele mai bune geluri pentru ochi anti-imbatranire trombolizei respiratorii.

Imagistica de perfuzie prin CT sau IRM şi angio- Unele centre aneu anti aging review preferă de rutină utili- grafia pot să fie utilizate la aneu anti aging review pacienţi cu AVC zarea IRM ca investigaţie de primă intenţie pentru ischemic de exemplu, cu fereastră terapeutică diagnosticul AVC acut. Examenul IRM cu secvenţele neclară, internare tardivăfiind utilă în stabilirea de difuzie are avantajul unei sensibilităţi crescute în Societatea americană anti-îmbătrânire ghr 15 de tromboliză, chiar dacă nu există dovezi detectarea modificărilor ischemice precoce com- ştiinţifice care să arate dacă anumite modele de parativ cu CT cerebral [].

Această sensibilitate perfuzie pot beneficia mai mult sau mai puţin de crescută este utilă mai ales în diagnosticul AVC în tromboliză []. Anumiţi pacienţi cu ocluzii teritoriul vascular posterior, infarctelor cerebrale de arteriale intracraniene pot fi candidaţi pentru trom- tip lacunar sau a infarctelor corticale mici. IRM boliza intraarterială, chiar dacă sunt puţine dovezi poate să detecteze şi hemoragiile mici şi vechi ştiinţifice care să sprijine această strategie tera- pentru o perioadă mai lungă de timp atunci când peutică [, ].

Pacienţii cu obstrucţii combinate utilizăm secvenţele T2 cu gradient echo []. La pacienţii cu obstrucţie a trunchiului endarterectomie sau angioplastie. Imagistica nein- arterei cerebrale medii, frecvenţa bolii ocluzive vazivă prin ecografie Doppler color a arterelor extra- extracraniene severe în teritoriul de distribuţie caro- craniene şi intracraniene, angiografia CT CTA sau tidiană este mare [, ].

Ecografia carotidiană, ARM şi boliză în primele aneu anti aging review ore []. CTA vizualizează stenoza carotidiană. Sintezele Există mai multe păreri cu privire la metodele de articolelor din literatură şi meta-analizele informaţiilor identificare a leziunilor cerebrale ischemice irever- individuale ale pacienţilor au indicat că ARM cu sibile şi la a defini afectarea critică a fluxului cerebral substanţă de masca imprimeu leopard ARM-C este cel mai sensibil şi [,].

Skincare Anti-Aging Harga Terjangkauuuu

Cuantificarea perfuziei prin examen mai specific test imagistic non-invaziv pentru stenoza IRM este una problematică [], în prezent existând arterelor carotide, urmat îndeaproape de ecografia mai multe asocieri între parametrii de perfuzie şi Doppler şi CTA; ARM fără substanţă de contrast fiind rezultatele clinice şi radiologice []. Scăderea fluxului cerebral la examenul CT cere- Anumite date sugerează că AIT vertebro-bazilar bral este asociată cu afectarea ulterioară a ţesutului şi AVC minor sunt asociate cu un risc înalt de AVC cerebral [, ], dar valoarea terapeutică a recurent [].

Traducerea «aspirin» în 25 de limbi

Diagnosticul prin ecografie a vaselor imaginilor CT aneu anti aging review perfuzie nu este încă stabilită. Totuşi, numai examinările Doppler oferă match nu pot fi recomandate pentru deciziile tera- de obicei informaţii limitate, sunt dependente de peutice de rutină.

Totuşi, în prezent nu există dovezi că Reactivitatea cerebrală şi autoreglarea cerebrală DWI anticipează mai bine riscul de AVC decât sunt afectate la pacienţii cu boală ocluzivă arterială scorurile clinice de risc []. Riscul de AVC recurent extracerebrală mai ales stenoza şi ocluzia caro- este, de asemenea, crescut la pacienţii cu AIT şi cu tidiană şi cu perfuzie colaterală deficitară, aceşti un infarct vizibil pe CT [].

TCD este singura tehnică ce detectează aneu anti aging review dimensiuni foarte mici poate fi deosebit de utilă embolii circulanţi intracranieni [], foarte frec- în cazul pacienţilor care se prezintă tardiv la medic venţi la pacienţii cu boală a arterelor mari.