Full text of "Acte și framgente cu privire la istoria romînilor adunate din , Volume 1"

Dh chaumont suisse anti aging

Această reorganizare s'a dovedit foarte utilă, căci datorită ei, Universitatea a realizat în anul trecut economii importante, prin faptul că multe din lucrările de instalaţii şi reparaţii, care mai înainte se făceau de antreprize particulare, acum s'au făcut de personalul nostru mecanic.

dh chaumont suisse anti aging creme de fata dove

Acest început mulţumitor va fi desăvârşit şi prin alte reorganiza :i similare, care ţintesc micşorarea cheltuielilor prin reducerea personalului inutil şi prin mărirea puterii de producţie a serviciilor cu caracter economic. Sper că dh chaumont suisse anti aging în această privinţă voi avea ca şi până acum concursul colegial şi înţelegător al tutulor facultăţilor şi serviciilor Universităţii.

Printr'o reorganizare a serviciului de aprovizionare şi printr'un control mai sever al distribuţiei şi consumului de curent electric şi combustibil, s'au putut realiza economii importante şi la acest capitol.

dh chaumont suisse anti aging lihtterapie anti-imbatranire

Anul trecut s'au executat lucrările necesare la cazanele vechi ale Uzinei Centrale a clinicelor pentru a obţine mărirea debitului de abur necesar încălzirii bibliotecii Universităţii Şi Institutelor de Fiziologie şi Anatomie. Datorită acestor lucrări s'au putut realiza economii de peste Prin această convenţie Universitatea a realizat o economie ce.

La acest fericit rezultat n'aş fi putut ajunge dacă n'a-ş fi avut concursul foarte preţios al Dlui Prof.

dh chaumont suisse anti aging creme de fata cu ceramide

Nutresc speranţa că aceste modeste ajutoare vor spori din an în an şi că Municipiul va da Universităţii, care-i aduce atât de mari foloase de ordin spiritual şi material, sprijinul ce i-se cuvine. Graţie economiilor severe ce am putut realiza atât din fondurile bugetare, cât şi din cele provenite din taxele de întreţinere ale Universităţii, mi-a fost posibil să dau Institutelor şi Laboratoarelor Universităţii o modestă sumă de Spre a vă da seama de aceasta îmi permit să vă dau câteva cifre.

In bugetul Statului pe anul se prevedea pentru cheltuielile de material ale Institutelor, Seminarelor şi Laboratoarelor Universităţii noastre, suma de 9, Aceasta este cea mai mare sumă ce a fost prevăzută la acest capitol în bugetul statului de când există Universitatea noastră şi ea abea a putut satisface cerinţele reale, minimale de atunci, ale Institutelor şi Laboratoarelor 'Universităţii, zic de atunci, pentrucă în : acel an Universitatea abea atinsese numărul de 3.

Este descris în detaliu plecând de la documente sigure cum de diverse secole, puternice grupuri de interese — B'nai B'rith, Masoneria, Grupul Bilderberg, Comisia Trilaterală, de inspirație ocult — cabalistică încearcă, cu destulă eficiență, să înlăture și să distrugă bazele civilizației și vieții umane.

Ar trebui deci, ca astăzi, proporţional cu numărul mărit al studenţilor, să avem pentru cheltuielile de materiei didactic inclusiv cele de labera'. J ST CU începere din anul îmonciar —33, nv'nislcrul a sn?! Acei care iac campan. Un alt capitol de o însemnătate covârşitoare, pentru care nu există nici o prevedere bugetară, este acela privitor la publicaţiile ştiinţifice ale Universităţii.

Esle evident, că fără manuale didactice, bune şi eftine, ţinute la curent, deci în ediţii noui revăzute, pregătirea studenţilor suferă şi sforţarea ştiinţifică şi mereu trează a profesorului scade; iar fără publicaţii şt.

Uploaded by

Gu cât o Universitate este mai tânără cu atât nevoia ei de a se afirma prin creaţiune ştiinţifică este mai mare. De aceea Universitatea noastră a făcut mari şi necontenite sforţări pentru a găsi fondurile necesare pentru aceste publicaţii înfiinţând în acelaş timp şi un oficiu de editură care anul trecut a fost complectat şi reorganizat.

dh chaumont suisse anti aging Cremă antirid pentru piele uscată

Universitatea a pus în anul trecut la dispoziţia acestui oficiu următoarele sume: Pentru lucrări ştiinţifice S'a terminat complect monumentala clădire a Institutului de Botanică de sub conducerea Dlui Prof. In această clădire care împodobeşte frumoasa noastră grădină botanică s'a instalat în cele mai bune condiţiuni Muzeul de Botanică al Universităţii noastre, unul din cele mai bogate şi mai bine înzestrate muzee de botanică din toată Europa.

History about the foundation and activity of the scienti c society of the genetists and breeders from the Republic of Moldova Evidence of meiotic recombination in virus infected tomato Molecular-genetic characterization of some maize genotypes based on LTP-related amplicons Ciubotaru A. About homeostatic theory of double fecundation of Angiospermae plants Craiciu D. Research regarding the virulence of broomrape populations orobanche cumana wallr.

S'au terminat lucrările de înnoire şi mărire a clădirii Institutului de studii clasice din Str. Prin aceste lucrări Universitatea a fost înzestrată cu un palat impunător cu două etaje şi suteren pe întreaga întindere a clădirii. Corpul vechi al clădirii care a fost renovat, cuprinde 30 de săli de muzeu, iar corpul cel nou 3 săli mari de expoziţie, lapidarul roman, în parter, secţia daco-romană, la etajul I şii pinacoteca V.

Gioflec în etajul II; dh chaumont suisse anti aging camere destinate tezaurelor antice şi medievale, cabinetului numismatic, ceramicei şi costumelor medievale moderne.

  1. Riduri verticale lângă nas
  2. Вилли уже хлюпал носом и смотрел в землю.
  3. Cele mai apreciate creme antirid anti-imbatranire
  4. Tauer Habitat Interier – TAUER haitat
  5. Linie de cosmetice naturale anti-imbatranire
  6. Cumpărați bandă de la ridurile de pe frunte

Dh chaumont suisse anti aging nouă mai cuprinde numeroase încăperi pentru magazii şi depozite de material eşit din săpăturile arheologice, un laborator pentru lucrările de conservare şi curăţire ale materialului arheologic, precum şi un atelier fotografic. In afară de aceste încăperi, clădirea mai cuprinde: o sală mare de bibliotecă pentru studenţi, două săli mai mici de bibliotecă, birourile de lucru ale profesorilor şi personalului ştiinţific, precum şi încăperile necesare pentru administraţie, arhivă şi arhiva fotografică.

Aranjamentul şi reorganizarea interioară a Muzeului de antichităţi şi a pinacotecei V. Gioflec sunt în curs de execuţie.

Document Information

Până acum au fost aranjate: Lapidariul roman şi lapidariul medieval. Prin această monumentală clădire, cu toate bogăţiile artistice ce ea cuprinde, Universitatea a înzestrat Municipiul Cluj cu cel mai mare şi mai bine organizat Institut de studii clasice din ţară, cu un muzeu arheologic de primul rang şi cu una din cele mai importante pinacoteci de artă naţională din cuprinsul ţării.

DH Chaumont 2017

Clădirea Institutului de Bacteorologie a fost complect renovată şi prevăzută cu tot mobilierul de care a avut nevoie. S'a construit o nouă aripă unde au fost instalate sălile de lucrări practice ale Institutelor, cu tot utilajul şi mobilierul corespunzător ultimelor cerinţe ale ştiinţei. La Biblioteca Universităţii s'a construit un nou etaj deasupra sălii de hărţi câştigându-se astfel spaţiul necesar pentru depozitul de cărţi devenit insuficient şi pentru instalarea unor noui săli de lectură pentru cetitorii al căror numărs'a mărit considerabil.