Cum utilizăm informațiile

Organizații internationales suisse anti aging, Curs Managementul resurselor umane

Nevada Cum vă vom informa despre schimbările din această Notă privind informațiile confidențiale Vă rugăm să rețineți că ne rezervăm dreptul de a modifica această Notă privind informațiile confidențiale în orice moment. În organizații internationales suisse anti aging în care efectuăm modificări semnificative, vom încerca să vă înștiințăm despre aceste modificări într-un timp rezonabil. Modificările vor intra în vigoare imediat după afișarea pe site-ul nostru corespunzător a variantei revizuite a Notei privind informațiile confidențiale.

Vă rugăm să verificați periodic. Este posibil ca nu toate aceste drepturi să fie aplicabile în jurisdicția dumneavoastră; SC Organizații internationales suisse anti aging va respecta legile aplicabile.

Înainte de a răspunde la o solicitare, poate fi necesar să vă cerem informații suplimentare, pentru a verifica dacă solicitarea provine de la persoana căreia îi aparțin informațiile cu caracter personal sau de la reprezentantul autorizat al acesteia.

Caiet nr5 PDF | PDF

Vom încerca să minimizăm informațiile pe care le colectăm, în scopul de a verifica respectiva identitate și autorizare, însă nivelul verificării necesare va depinde de mai mulți factori, printre care și tipul solicitării și nivelul de confidențialitate al informațiilor cu caracter personal.

În unele situații, poate fi necesar să solicităm un act de identitate oficial, în scopul verificării identității.

organizații internationales suisse anti aging îngrijire anti-îmbătrânire a pielii pentru femei în vârstă

Orice informații cu caracter personal pe care le colectăm în legătură cu verificarea respectivă vor fi folosite exclusiv în scopul de a răspunde la solicitare. Rețineți că în conformitate cu rutina noastră privind menținerea evidențelor, la discreția noastră și periodic, putem șterge înregistrările care conțin informații.

Informații specifice diferitelor țări și state Următoarele informații specifice locației fac parte din prezenta Notă privind informațiile confidențiale și se aplică informațiilor colectate de SC Johnson, numai în măsura în care legile jurisdicției aplicabile impun aplicarea respectivă.

Peisaj montan Tibet. Peisajele Chinei variază semnificativ de-a lungul vastului teritoriu. În est, de-a lungul țărmurilor Mării Galbene și Mării Chinei de Est sunt extinse și dens populate câmpii aluvionareîn timp ce pe marginile platoului Mongoliei Interioare, în nord, predomină pajiștile largi. Sudul Chinei este dominat de dealuri și lanțuri muntoase joase, în timp ce partea central-estică găzduiește deltele a două mari fluvii din China, Galben și Yangtze.

Australia - To the extent required by applicable Australian law, we will take such steps as are reasonable to ensure an overseas recipient to whom we disclose your personal information complies with applicable Australian law in relation to your personal information. This may not apply, for example, where you have provided consent in accordance with Australian law.

If you request information about our processing of your personal information and we are not required to provide you such information under applicable Australian law we will instead provide you with written notice of this.

organizații internationales suisse anti aging scăpați de pagina de pornire troiană

In the alternative of correcting or updating your personal information as requested by you, we may instead provide you written notice of this and you may further request us to associate with your personal information a statement that the information is inaccurate, out-of-date, incomplete, irrelevant or misleading and we will take reasonable steps to associate organizații internationales suisse anti aging statement with your personal information.

Also note that applicable Australian law may grant you the right to request further information about how we deal with a privacy complaint. If you have questions regarding the foregoing, or any complaints about an alleged breach of privacy laws Formula anti-imbatranire lifepak prime Australia, please contact us as indicated in this Privacy Notice.

Tomamos la seguridad de la información en serio cele mai recomandate creme anti-imbatranire utilizamos medidas de seguridad aceptadas por la industria para ayudar a proteger su información personal de acceso no autorizado, alteración, pérdida o uso indebido, todo ello de conformidad con la Resolución N.

En cuanto a los derechos de privacidad específicos concedidos en virtud de la Ley N. Con el fin de poder proporcionar una respuesta a su solicitud, debe enviarnos la información suficiente para que podamos identificarlo, además de su información personal e indicarnos el derecho que desea ejercer. Vamos a responder a sus solicitudes de acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley N.

United States - California - This section of the Privacy Notice applies solely to individuals who are California residents.

Astfel prin tenologia GIS se poate crea sistemul geoinformational municipal, ce are ca scop achiziţia, structurarea și diseminarea informaţiei adecvate despre starea infrastructurii teritoriale și crearea în baza tehnologiilor moderne a unui spaţiu informaţional comun al municipiului. Realizarea sistemului geoinformational municipal va servi drept mecanism de implementare largă a tehnologiilor moderne cu un impact decisiv asupra dezvoltării regionale. De asemenea tehnologia a avansat suficient de mult pentru a putea pune la dispozitia utilizatorilor mijloace de informare rapide si eficiente. Unul dintre aceste mijloace este Internetul care ofera o comunicare pe plan international detaliata si de calitate între producatorii de software si utilizatori. Ca urmare a cresterii solicitarilor au aparut organizatii care sprijina si promoveaza activitatile din domeniu.

Commercial purposes advance our economic interests, and include actions to induce a commercial transaction. Collection We collect personal information as described in this Privacy Notice. We collect such personal information from various sources as described in this Privacy Notice. Detecting and addressing security incidents in our websites and mobile applications.

Protecting against fraudulent or illegal activity, including identity verification and fraud prevention when we process online payments.

organizații internationales suisse anti aging creme de fata douglas

Auditing, including ad performance, delivery verification and measurement. Internal research and analysis to improve organizații internationales suisse anti aging products and services.

Curs Managementul resurselor umane

Activities relating to verify and maintain the quality and safety of our products and services. However, to the extent the CCPA is interpreted to include advertising anti aging buy oz activities as a sale, organizații internationales suisse anti aging will comply with applicable law as to such activity.

For example, we may share your personal information collected through cookies with third parties serving online advertising to deliver to you relevant and timely offers or prevent showing you the same ad over and over.

We have always considered our advertising technology partners to be service providers. Using that interpretation, in the past 12 months SC Johnson may have sold the following categories of personal information to third parties, such as providers of advertising services including website tracking services,advertising exchanges and inventory management services, and data management and analytics services : identifiers, demographic information, commercial information, internet or other electronic network activity information, geographic location data, and inferences.

Notice of Your Right to Organizații internationales suisse anti aging Access and Deletion As a California resident, you have the right to know certain information about our data practices in the preceding 12 months. In particular, you have the right to request the following from us: The categories of personal information we have collected about you; The categories of sources from which the personal information was collected; The categories of personal information about you we disclosed for a business purpose or sold; The categories of third parties to whom the personal information was disclosed for a business purpose or sold; and The business or commercial purpose for collecting or selling the personal information.

You also have the right to request the specific pieces of personal information we have collected about you. In addition, you have the right to request we delete the personal information we have collected from you. In the request, please specify which right you are seeking to exercise and the scope of the request.

We may require specific information from you to help us verify your identity and process your request. If we are unable to verify your identity, we may deny your requests to know or delete.

organizații internationales suisse anti aging tratament pt indepartarea ridurilor

We may request a power of attorney or other information to verify appointment as an authorized agent. California - Español - Crema anti-imbatranire keeva sección de la Nota de privacidad se aplica únicamente a personas que sean residentes de California. Los fines empresariales son nuestros fines operativos u otros usos sobre los que se le informa en esta Nota de privacidad. Los fines comerciales promueven nuestros intereses económicos e incluyen acciones para inducir una transacción comercial.

Recopilación Recopilamos información personal como se describe en esta Organizații internationales suisse anti aging de privacidad.

Recopilamos esta información personal de diversas fuentes, como se describe en esta Nota de privacidad. En los últimos 12 meses, hemos recopilado información personal a través de los sitios web y aplicaciones móviles de SC Johnson y de la línea de ayuda al consumidor de SC Johnson, así como de: proveedores de servicios, incluidos aquellos que administran o gestionan nuestros sitios web, aplicaciones móviles, programas y promociones, incluidos sorteos, concursos, juegos y otras experiencias online, así como proveedores de servicios publicitarios para recurrir a la publicidad dirigida; tiendas online; agregadores o revendedores de datos; redes sociales; y bases de datos públicas.

Ideea fondării unei federaţii internaţionale de fotbal a apărut pentru a recunoaşte rolul Angliei care şi-a fondat asociaţia de fotbal în Deşi propunerea iniţială a fost acceptată, evoluţia lucrurilor a fost încetinită de către întârzierile opiniilor solicitate de către noua organizaţie federaţiilor de fotbal din Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda. Discuţiile au continuat, reprezentanţii Franţei şi Belgiei, Robert Guérin şi Louis Muhlinghaus ajungând la concluzia că Asociaţia de Fotbal din Anglia nu va participa la constituirea forului internaţional, mai notează sursa citată. Schneider Elveţia, Association Suisse de Football.

Detectar y abordar incidentes de seguridad en nuestros sitios web y aplicaciones móviles. Protegerlo de actividades fraudulentas o ilegales, incluida la verificación de identidad y prevención de fraudes cuando procesamos pagos online. Auditoría, incluido comprobar el rendimiento de anuncios, verificación de entrega y mediciones.

Investigación interna y análisis para mejorar nuestros productos y servicios. Actividades relacionadas para verificar y mantener la calidad y seguridad de nuestros productos y servicios. No obstante, en la medida en que se interprete que la CCPA incluye las actividades de tecnología publicitaria como una venta, cumpliremos con la legislación aplicable con respecto a esta actividad.

En virtud de esa amplia definición, la participación de SC Johnson en el ecosistema de publicidad dirigida para mostrarle anuncios más pertinentes, se podría interpretar como una venta.

Republica Populară Chineză

Por ejemplo, podemos compartir su información personal recopilada a través de cookies con terceros que muestran publicidad online a fin de enviarle ofertas pertinentes y oportunas o evitar mostrarle el mismo anuncio una y otra vez. Siempre hemos considerado a nuestros socios organizații internationales suisse anti aging tecnología publicitaria como proveedores de servicios. Con esa interpretación, en los últimos 12 meses SC Johnson podría haber vendido las siguientes categorías de información personal a terceros, como proveedores de servicios publicitarios incluidos servicios de seguimiento de sitio web, servicios de intercambio de publicidad y gestión de inventario, así como servicios de gestión de datos y análisis : identificadores, información demográfica, información comercial, información de actividad en Internet u otra red electrónica, datos de ubicación geográfica e inferencias.

Aviso sobre su derecho a solicitar acceso y supresión Como residente de California, usted tiene derecho a conocer cierta información acerca de nuestras prácticas de datos en los anteriores 12 meses. En particular, tiene derecho organizații internationales suisse anti aging solicitarnos lo siguiente: las categorías de información personal que hemos recopilado acerca de usted; las categorías de fuentes de las cuales se recopiló la información personal; las categorías de información personal acerca de usted que hemos vendido o revelado para un fin empresarial; las categorías de terceros a quienes se vendió o se reveló para un fin empresarial la información personal; y el fin empresarial o comercial para recopilar o vender la información personal.

También tiene derecho a solicitar la información personal específica que hemos recopilado acerca de usted.

Además, tiene derecho a solicitar que suprimamos la información personal que hemos recopilado acerca de usted. Especifique en la solicitud qué derecho quiere ejercer y el alcance de la solicitud. Podríamos pedirle información específica para ayudarnos a verificar su identidad y procesar su solicitud. Si no podemos verificar su identidad, podríamos rechazar sus solicitudes de saber o suprimir.

Otros derechos de los consumidores Como residente de California usted puede designar a un representante autorizado para que haga una solicitud en su nombre conforme a la CCPA. Podríamos pedir un poder notarial u otra información para verificar el nombramiento del representante autorizado.

A sale under Nevada law is the exchange of personal information for monetary consideration by the business to a third party, for the third party to license or sell the personal information to additional third parties. SC Johnson does not sell personal information within the meaning of Nevada law. Canada - Your personal information may be maintained in or be accessible from our offices at Racine, Wisconsin, USA and other locations outside of Canada.

You should be aware that privacy laws in such countries differ from the Canadian privacy laws and that in some countries your personal information may be accessed by law enforcement authorities or the courts. If you would like to obtain more information about our policies and practices with respect to processing your personal information in such countries, please contact us as indicated in this Privacy Notice.

CANADA - Vos informations personnelles peuvent être conservées dans nos bureaux ou être accessibles depuis ceux-ci, situés à Racine, dans le Wisconsin, aux États-Unis et autres sites en dehors du Canada.

México - Tenga en cuenta que los sitios mexicanos no están destinados a niños menores de organizații internationales suisse anti aging años.

organizații internationales suisse anti aging crema de reparare a ridurilor sensai

Si usted es menor de 18 años, por favor, no proporcione información de ningún tipo. No recopilamos información personal de ninguna persona que sabemos que es menor de 18 años de edad.

Mai geltenden Datenschutzvorschrift. Bitte verwenden Sie die oben aufgeführten Kontaktinformationen, um mit uns in Bezug auf Datenschutzanfragen zu kommunizieren. Personenbezogene Daten können aber auch aufgrund einer entsprechenden Rechtspflicht oder bei berechtigtem Interesse verarbeitet werden. Zum Beispiel kann SC Johnson personenbezogene Daten, die Sie uns übermitteln, aufgrund eines berechtigten Interesses verarbeiten, soweit dies erforderlich ist, um 1 auf Ihre Fragen und Bitten zu reagieren, etwa wenn wir Kundendienstleistungen erbringen oder etwaige sich ergebende Ansprüche bzw.

Auseinandersetzungen bearbeiten bzw. Zustimmungs- und Widerspruchsfunktionen für Cookies aktivieren. Andere berechtigte Interessen können auf die Verarbeitung Ihrer Daten nach Maßgabe dieser Datenschutzerklärung zutreffen. SC Johnson verarbeitet personenbezogene Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung dargestellten rechtmäßigen Zwecken sowie gegebenenfalls zu anderen, mit diesen Zwecken vereinbarten Zwecken, nicht jedoch zu weiteren, damit unvereinbarten Zwecken.

SC Johnson bestimmt den Zeitraum, für den Ihre personenbezogenen Daten aufbewahrt werden, anhand relevanter Kriterien, zum Beispiel anhand der Art und der Kategorien personenbezogener Daten, anhand des Zwecks, zu dem die personenbezogenen Daten gespeichert werden einschließlich der Notwendigkeit einer weiteren Verarbeitung nach Maßgabe des berechtigten Organizații internationales suisse anti aging, zu dem sie erhoben wurdenanhand der Sicherheitsmaßnahmen, die sich zum Schutz der personenbezogenen Daten ergreifen lassen sowie der Schutzvorkehrungen, die zur Reduzierung von Risiken implementiert werden können, außerdem anhand der Bilanz etwaiger potentieller Auswirkungen auf die betroffene Person sowohl positiv als auch negativ.

organizații internationales suisse anti aging masca de maini intineritoare acasa

Da wir ein internationales Unternehmen sind, können Ihre personenbezogenen Daten, die wir in dieser Datenschutzerklärung bereits dargelegt haben, zur Verarbeitung ins Ausland übermittelt werden, etwa in die Vereinigten Staaten.

SC Johnson hat bestätigt, dass es die für derartige Daten geltenden Grundsätze der Datenschutzschilde einhält.

Im Falle eines Widerspruchs zwischen den aus dieser Datenschutzerklärung ersichtlichen Anew clinical anti wrinkle avon und den Rechten der Organizații internationales suisse anti aging gemäß den Grundsätzen der Datenschutzschilde haben die Grundsätze der Datenschutzschilde Vorrang. Zugriff — Gemäß den Datenschutzschildabkommen haben Bürger der EU und der Schweiz Anspruch darauf, von uns eine Bestätigung dahingehend zu erhalten, ob wir Ihre betreffenden personenbezogenen Daten in den Vereinigten Staaten speichern.

Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten können Sie außerdem berichtigen, ergänzen oder löschen. Wer unrichtige Daten, die gemäß einem Datenschutzschild in die Vereinigten Staaten übermittelt wurden, berichtigen, ergänzen oder löschen möchte, kann dies schriftlich unter PrivacyInquiries scj.

Werden wir zur Löschung von Daten aufgefordert, antworten wir innerhalb angemessener Zeit. Wahlmöglichkeit — Bevor wir Ihre Daten an andere Dritte als unsere Vertreter weitergeben oder sie zu anderen Zwecken als zu jenen nutzen, zu denen sie ursprünglich erhoben oder die später genehmigt wurden, geben wir Ihnen die Möglichkeit, dem zu widersprechen oder zuzustimmen.

Weiterübermittlung — SC Johnson ist verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie gemäß den Datenschutzschildabkommen erhält und später an einen in ihrem Namen als Vertreter handelnden Dritten übermittelt. Unter bestimmten Umständen kann SC Johnson verpflichtet sein, personenbezogene Daten auf rechtmäßiges Verlangen einer Behörde offenzulegen, etwa dann, wenn dies im Interesse der nationalen Sicherheit oder der Strafverfolgung erforderlich ist.

Vollzug — Beachten Sie bitte, dass SC Johnson im Hinblick auf personenbezogene Daten, die sie gemäß den Datenschutzschildabkommen erhält oder übermittelt, den gesetzlichen Vollzugsbefugnissen der U. Federal Trade Commission unterliegt. Ihre in die Vereinigten Staaten übermittelten personenbezogenen Daten erheben oder nutzen, nach den Vorgaben des Datenschutzschilds zu lösen.

Sollte Ihre Beschwerde nicht rechtzeitig bestätigt oder durch SC Johnson nicht zufriedenstellend bearbeitet werden, können Sie unter www. Diese Leistung wird Ihnen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Lässt sich Ihre Datenschutzschild-Beschwerde über die vorstehenden Kanäle nicht erledigen, können Sie unter bestimmten Umständen für einige verbliebene, auch durch andere Rechtsschutzmechanismen nicht erledigte Ansprüche das rechtsverbindliche Schiedsverfahren in Anspruch nehmen. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessus pour communiquer avec nous concernant toute demande de confidentialité.

En outre, SC Johnson ne conservera pas vos informations personnelles plus longtemps que nécessaire, et le fera uniquement en conformité avec les exigences du RGPD. SC Johnson prend organizații internationales suisse anti aging compte divers critères pour déterminer la période durant laquelle SC Johnson conservera vos données personnelles, par exemple, la nature des données et la catégorie à laquelle appartiennent les données personnelles, la finalité pour laquelle elles ont été stockées y compris le besoin de traitement ultérieur conformément aux fins légitimes pour lesquelles elles ont été recueilliesles mesures de sécurité pouvant être appliquées pour protéger ces données personnelles et les dispositifs de sécurité pouvant être mis en œuvre pour réduire les risques, ainsi que la répartition des impacts potentiels sur le organizații internationales suisse anti aging des données à la fois positifs et négatifs.

NOTĂ PRIVIND INFORMAŢIILE CONFIDENŢIALE

SC Johnson a certifié son adhésion aux Principes du Bouclier de protection des données concernant de telles données. Si un conflit survenait entre les règles énoncées dans cette Politique de confidentialité et les droits du sujet des données, en vertu des Principes du Bouclier de protection des données, les Principes du Bouclier de protection des données prévaudraient. Vous pourrez également corriger, modifier ou supprimer les informations personnelles que nous détenons vous concernant.

Si la demande concerne une suppression de données, nous y répondrons dans un délai raisonnable. Federal Trade Commission en ce qui concerne les données personnelles reçues ou transférées, en vertu du Bouclier de protection des données. Si après avoir soumis une réclamation, vous ne recevez pas de confirmation que celle-ci a bien été reçue, ou si le traitement de votre réclamation ne vous satisfait pas, veuillez vous rendre sur le site www.

Ce service vous est fourni gracieusement. Si votre plainte en lien avec le Bouclier de protection des données ne peut être résolue par le biais des canaux susmentionnés, sous certaines conditions, vous pourrez invoquer un arbitrage exécutoire pour toute plainte résiduelle non résolue par les autres mécanismes de recours.

Gebruik de bovenstaande contactgegevens om met ons te communiceren over eventuele privacyvragen. SC Johnson verwerkt persoonsgegevens primair op basis van toestemming, maar kan ook persoonsgegevens verwerken als dat wettelijk verplicht is, of op basis van legitieme belangen.

Zo kan SC Johnson bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerken die u ons verstrekt op basis van legitieme belangen zoals nodig voor 1 het beantwoorden van vragen en verzoeken, zoals bij levering van klantenservice of verwerking en oplossen van claims of geschillen die kunnen optreden, of 2 het beheer en verbetering van onze websites, zoals voor bepaling van uw locatie of taalvoorkeuren voor leveren van inhoud, als we reacties en beoordelingen op onze websites beheren om overtredingen van de gebruiksvoorwaarden te voorkomen, of waar we de werking van meldingen omtrent privacynaleving en toestemmings- en afmeldingsfuncties voor cookies mogelijk maken.

Andere legitieme belangen kunnen van toepassing zijn op onze verwerking van uw gegevens zoals organizații internationales suisse anti aging in deze privacyverklaring. SC Johnson verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor legitieme doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring, indien van toepassing, of andere doeleinden die overeenstemmen met dergelijke doeleinden, en niet voor aanvullende niet overeenkomende organizații internationales suisse anti aging.

Daarnaast zal SC Johnson uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig, en zal dat alleen doen overeenkomstig de vereisten van de AVG. SC Johnson hanteert relevante criteria voor het bepalen van de periode waarin SC Johnson uw persoonsgegevens zal bewaren, bijvoorbeeld, de aard en categorieën van de persoonsgegevens, het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn opgeslagen inclusief de behoefte aan verdere verwerking in overeenstemming met de legitieme doelen waarvoor ze verzameld zijnde veiligheidsmaatregelen die kunnen worden toegepast om dergelijke informatie te beschermen en maatregelen die kunnen worden ingesteld om risico te verminderen organizații internationales suisse anti aging de mate waarin er potentiële impact is op het gegevensonderwerp zowel positief als negatief.

Zoals we eerder beschreven in deze Privacyverklaring kunnen uw persoonsgegevens, omdat wij een internationaal bedrijf zijn, naar het buitenland overgedragen worden voor verwerking, waaronder in de Verenigde Staten.

U leest hieronder meer informatie over hoe SC Johnson voldoet aan de vereisten van de AVG in relatie tot dergelijke overdrachten naar de Verenigde Staten. Hieronder leest u meer informatie over hoe SC Johnson, specifiek S. SC Johnson heeft verklaard dat het voldoet aan de beginselen van het Privacy Shield in relatie tot dergelijke gegevens. Als er een conflict is tussen de regels in deze privacyverklaring en de rechten van de betrokkene via de principes van het Privacy Shield, dan heeft het Privacy Shield voorrang.

Toegang - Overeenkomstig de Privacy Shield-kaders hebben inwoners uit de EU en Zwitserland het recht om informatie te vragen over of wij persoonsinformatie bewaren over u in de Verenigde Staten. Op verzoek, en in overeenstemming met de regels van de Privacy Shield-kaders zullen we u toegang geven tot die informatie.

U kunt ook de persoonsgegevens die we van u hebben corrigeren, aanpassen of verwijderen. Een persoon die onjuiste gegevens wil corrigeren, aanpassen of verwijderen die zijn overgedragen naar de Verenigde Staten onder Privacy Shield moeten een schriftelijk verzoek indienen via PrivacyInquiries scj. Als u verzoekt om verwijdering van gegevens zullen we binnen een redelijke termijn reageren.

Keuze - Wij zorgen voor een persoonlijke af- of aanmeldservice voordat we uw gegevens met derden anders dan onze agenten delen of voordat we deze gebruiken voor een doel anders dan waarvoor ze oorspronkelijk verzameld en vervolgens supliment de sănătate anti-îmbătrânire zijn.

Om een verzoek in te dienen voor beperking van het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens, dient u een schriftelijk verzoek in via PrivacyInquiries scj.